Veiligheid- en Hygiëne regels

Algemene veiligheid- en hygiëneregels

 1. Algemene richtlijnen:
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie (o.a. geen handen schudden, handen wassen minimaal 20 seconden, hoest en nies in elleboog en vermijden aanraken van gezicht).
 1. Social distancing:
 • Het spreiden van de gasten gedurende het bezoek en het voorkomen van het contact tussen gasten onderling en tussen medewerkers en gasten is het uitgangspunt;
  • Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering en routering;
  • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering bij sporten voor kinderen tot en met 12 jaar);
  • Er kunnen echter situaties zijn dat contact tussen medewerker en gast niet te vermijden is, zoals bij het voorkomen van lichamelijk letsel of om eerste hulp te verlenen;
  • Voorzorgsmaatregelen gelden niet alleen op het park maar ook buiten en indien van toepassing op het parkeerterrein.

III. Hygiëne:

 • Hygiëneregels hangen bij de ingang van het trampolinepark en worden binnen herhaald;
  • Binnen de trampolineparken is op alle relevante posities desinfecterende gel geplaatst die bezoekers en medewerkers dienen te gebruiken;
  • Het dragen van antislip jumpsokken is doorgaans al verplicht vanuit internationale veiligheidsregels voor trampolineparken en wordt vanuit hygiëne eveneens sterk aangeraden;
  • Daar waar nodig zijn medewerkers voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. handschoenen, bril, mondkapjes);
  • Het trampolinepark zorgt voor maximale hygiëne waarbij vooral contactoppervlakten zoals bijvoorbeeld pinterminal, deurknoppen regelmatig gedesinfecteerd moeten worden;
  • Het trampolinepark is verantwoordelijk voor het voortdurend reinigen en desinfecteren van de trampoline installaties en het beschikbaar stellen van desinfecterende producten per trampoline onderdeel waar sprake is van contactoppervlakten.
  • Indien beperkingen dit voorschrijven mogen in de opstartfase toiletgroepen in het geheel niet worden gebruikt ofwel door maximaal 1 persoon tegelijkertijd (mannen en vrouwen zijn gescheiden) worden gebruikt.
  • De toiletten en andere voorzieningen dienen regelmatig te worden gereinigd conform algemeen geldende richtlijnen voor alle vergelijkbare sectoren (horeca, leisure, sportscholen) hieromtrent;
  • Indien beperkingen dit voorschrijven is het in de opstartfase niet mogelijk gebruik te maken van kleedkamers, douches en andere faciliteiten met gelijke strekking.

Specifieke aanvullende richtlijnen Trampolineparken
IV. Algemene richtlijnen trampolineparken:

 • Regels voor bezoekers staan op de website (pop-up en/of homepage) en in eventuele email bevestiging reservering inclusief een verwijzing naar het Protocol Dagrecreatie;
  • Regels voor bezoekers hangen bij de ingang van het trampolinepark en worden binnen herhaald;
  • Capaciteit: in het trampolinepark is mogelijk een beperkt aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig, zodat de onderlinge afstand van 1,5 meter geborgd kan zijn (capaciteit per park te bepalen conform de uitgangspunten zoals vermeld onder “beleid restricties trampolineparken”);
  • Deze maximering kan geborgd worden doordat trampolineparken tickets op datum en tijd verkopen middels een reserveringssysteem zodat er niet meer mensen dan toegestaan aanwezig kunnen zijn;
  • Een bezoeker is verplicht vooraf digitaal een tijdsblok te reserveren. Tickets worden derhalve bij voorkeur online gekocht en betaald en bij uitzondering fysiek aan de kassa verkocht;
  • Trampolineparken werken doorgaans met tijdslots voor jumpsessies van 60, 90 en 120 minuten;
  • Maximaal 15 minuten voor aanvang van het gereserveerde tijdsblok kan de bezoeker het complex betreden;
  • Bij de toegangscontrole zijn duidelijke instructies aanwezig en duidelijke markeringen aangebracht die de afstand van minimaal 1,5 meter aangeven;
  • Veelal werken trampolineparken met kleurenbandjes per tijdslot. Deze zullen worden uitgereikt bij de kassa aan bezoekers en dient de bezoeker vervolgens zelf om te doen;
  • Na de controle zijn er voor de gasten mogelijkheden voor desinfecteren van handen;
  • Er wordt alleen toegang verleend aan betalende bezoekers/gezelschappen;
  • Gasten betalen in het hele park (inclusief horeca) uitsluitend contactloos of met pin (geen cash);
  • Gedurende de mogelijke beperkingen in de beginfase dienen bezoekers direct na de jumpsessie de accommodatie te verlaten;
  • In het trampolinepark worden 1-op-1 trainingen of instructies alleen gegeven met in achtneming van de afstand van 1,5 meter;
  • Groepstrainingen vinden alleen plaats in groepsgrootte die past binnen de geldende afspraken vanuit het RIVM, zodat de onderlinge afstand (tussen sporters onderling en tussen trainers en sporters) van 1,5 meter geborgd kan zijn – in geen geval is er lichamelijk contact;
  • Groepsarrangementen -inclusief (verjaardag)feestjes- en groepstickets worden uitsluitend aangeboden in lijn met de op dat moment geldende overheidsrichtlijnen;
  • Trampolineparken weten wie er aanwezig zijn vanuit de reservering of middels de gebruikelijke “waiver” registratie;
  • Trampolinepark exploitanten zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving van alle regels in en om het bedrijf.
 1. Bezoekersvoorschriften:
 • Kom alleen met een vooraf geboekte reservering;
  • Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van het geboekte tijdstip;
  • Kinderen onder een bepaalde leeftijd dienen te worden begeleid door een volwassene (per park kan dit verschillen van minimaal 7 jaar tot en met 12 jaar);
  • Per groep/gezelschap kunnen vanuit overheidsrichtlijnen restricties gelden ten aanzien van het maximaal aantal personen en/of het aantal toegestane begeleiders aanwezig in een accommodatie;
  • Houdt u aan de regels over de aankomst en het vertrek in de omgeving van het trampolinepark;
  • Gedurende de mogelijke beperkingen in de beginfase (lees sluiting faciliteiten zoals kleedkamers, toiletten en douches in het park) dienen bezoekers zich thuis reeds om te kleden en/of toilet bezoek te plegen;• Bezoekers dienen de aangegeven looprichting, vakken en wachtlijnen binnen het trampolinepark op te volgen;
  • Wachten voor instructie/warming-up in aangegeven vakken;
  • Houd ook op de trampoline-arena altijd 1,5 meter afstand;
  • Maximaal 1 persoon tegelijk op een trampoline (conform standaard veiligheidsregels);
  • Indien bepaalde onderdelen zijn afgesloten is het nadrukkelijk niet toegestaan deze te gebruiken;
  • Het niet opvolgen van regels en aanwijzingen van toezichthoudend personeel met betrekking tot veiligheid en hygiëne leidt tot maatregelen zoals ontzegging van de toegang tot het trampolinepark.
 1. Toezicht medewerkers:
 • Elk park heeft een corona verantwoordelijke (“supervisor”) aangesteld die duidelijk zichtbaar is op de werkvloer door middel van een hesje en bij drukte tevens het deurbeleid bewaakt;
  • Zorg ervoor dat de gebruikelijke toezichthouders in het trampolinepark zelf eveneens goed herkenbaar zijn aan bedrijfskleding of een hesje;
  • Elke medewerker krijgt een uitgebreide training of instructie over het toepassen van het protocol in het dagrecreatiebedrijf en hoe dit in de diverse onderdelen van het trampolinepark moet worden uitgevoerd;
  • Medewerkers krijgen de instructie dat zij bezoekers moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels;
  • De regels dienen duidelijk herkenbaar overal te hangen dusdanig dat de toezichthouders hier ook steun aan ondervinden bij het handhaven zodat ze ernaar kunnen verwijzen;
  • Extra aandacht dient uit te gaan naar de wisselmomenten met betrekking tot een goed “crowd management” om zodoende conform alle richtlijnen de veiligheid van eenieder te kunnen waarborgen met betrekking tot de 1,5 meter afstand regel (bv. aankondiging via omroepinstallatie 15-10-5 minuten voor afloop);
  • Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

VII. Horeca in trampolineparken:

 • Recreatiebedrijven met horecafunctie volgen de richtlijnen van de rijksoverheid wat betreft de toegestane openstelling van de horeca;
  • De basisuitgangspunten voor horeca binnen dagrecreatie zijn bepaald in het Protocol Dagrecreatie en dienen te worden gevolgd door ondernemer, medewerkers en bezoekers;
  Indien vanuit overheidsrichtlijnen de horecavoorziening geopend mag zijn, dan bepaalt het bedrijf op basis van de 1,5 meter richtlijn het maximum aantal personen in het zitgedeelte;
  Gasten en medewerkers houden ook in de horeca voorziening 1,5 meter onderlinge afstand;
  Gasten halen het bestelde eten zelf op (er wordt niet aan de tafel geserveerd). Opties: gebruik buzzer voor afhaal bestelde gerechten door gast zelf (let op: voor- en na gebruik reinigen) ofwel door het omroepen van bestelnummer;
  Het bestelde eten/drank wordt aangeleverd op een uitgifte punt van de bar ofwel een bijzettafel, zodat de gast dat daar zelf vanaf kan halen. Vergelijkbare oplossingen zijn mogelijk;
  Eveneens zal op een centrale plek in de horeca een afruimtafel of rolkar worden geplaatst;
  De routing en dus looprichting richting deze afhaal-/ uitgifte punt, afruimtafel en bestelpunt, zullen door middel van signing op de vloer aangegeven worden, zodat gasten elkaar niet ‘tegen het lijf’ lopen bij het afhalen van hun bestelling.

VIII. Aanpassingen trampolineparken:

 • Trampolineparken dienen looproutes dan wel scheidingsvakken aan te brengen om de door het RIVM geldende afstand (1,5 meter) te bewaren. Dit geldt zowel voor buiten het gebouw (wachtrijen), binnen de accommodatie, op het trampolinepark zelf en (indien daar sprake van is) in het horeca zitgedeelte;
  • Daar waar mogelijk zal er een gescheiden in- en uitgang gecreëerd en aangegeven worden zowel bij de voordeur als de opgang tot de trampoline-arena;
  • Eventuele incheckbalies zijn voorzien van een fysieke transparante afscherming tussen gast en medewerker;
  • Gemarkeerde wachtvakken per gezelschap;
  • Zorg voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende middelen. Plaats op een aantal functionele locaties tafels/standaards met desinfecteermiddelen voor gebruik door bezoekers en medewerkers;
  • Zorg ook in de horeca voor fysieke afscherming bij uitgifte en kassa’s tussen gast en medewerker als de ruimte kleiner dan 1,5 meter is;
  • Zorg voor voldoende bescherming van horeca medewerkers (bv. handschoenen) en duidelijke regels in de keuken om de 1,5 meter te waarborgen;
  • Indien fysiek contact door de overheid nadrukkelijk niet is toegestaan dienen alle onderdelen binnen het park waarbij hiervan sprake is tijdelijk gesloten te blijven (bijvoorbeeld geen stootkussen bij “Battle beam”onderdeel);
  • Balcontact: indien vanuit overheidsrichtlijnen handcontact met een bal (bij andere sporten) moet worden vermeden in verband met overdrachtsrisico’s dienen bij het “Dodgebal” en “Aerobal” onderdeel de ballen tijdelijk achterwege te worden gelaten en worden alleen de trampolines gebruikt;
  • Mogelijk kan bij de “Basketbal” trampolines omdat dit een individuele activiteit betreft in dat geval worden volstaan met het plaatsen van desinfecteer zeep die vooraf moeten worden gebruikt, indien dit niet het geval is zullen ook hier de ballen tijdelijk achterwege dienen te blijven.
 1. Beleid restricties trampolineparken
  CAPACITEIT:
 • Met betrekking tot een eventuele beperking is het uitgangspunt vanuit het Protocol Dagrecreatie dat zo nodig het aantal gasten in de gecontroleerde heropeningsfase wordt gemaximeerd op 50% van de maximumcapaciteit van de betrokken locatie;
  • Voor een trampolinepark geldt hierbij de door de fabrikant vastgestelde (en bij het WAS certificaat behorende) maximaal aantal toegestane personen (“jumpers”) op de trampoline installatie per uur;
  • Voor de horeca kunnen eventueel aanvullende richtlijnen gelden zoals 10m2 per persoon.

LEEFTIJD & BEGELEIDING:

 • Leeftijdsbeleid: in principe maken trampolineparken individueel al onderscheid naar leeftijden. Indien hier vanuit overheidsregels aanvullende richtlijnen gelden (bv. maximale leeftijd) dienen deze te worden aangehouden;
  • Indien het aantal personen binnen het gebouw is gemaximeerd kan een trampolinepark zich beroepen op maximaal 1 begeleider (volwassenen) per gezelschap of zelf besluiten dit op 0 te stellen.

HORECA:

 • De horeca richtlijnen staan qua stappen reeds beschreven onder “Horeca in trampolineparken”.
  • Uitgangspunt voor welke keuze kan worden gemaakt is altijd wat de op dat moment geldende richtlijnen van overheid en RIVM voorschrijven;
  • Indien vanuit overheidsrichtlijnen nadien toch de horeca volledig gesloten dient te zijn dan mag men uitsluitend een eigen bidon met water meebrengen;
  • Indien de horeca -in lijn met de richtlijnen- beperkt open kan zijn voor uitsluitend een uitgifte functie kunnen consumpties uitsluitend worden verkocht om mee te nemen, het horeca zitgedeelte is in dat geval afgesloten en er mogen geen consumpties worden genuttigd binnen het park.

ARRANGEMENTEN:

 • Feestjes en andere arrangementen kunnen uitsluitend worden aangeboden indien de hiertoe gestelde richtlijnen hier ruimte voor bieden met betrekking tot het maximaal aantal personen, horecafunctie of andere restricties en social distancing indien van toepassing op leeftijdsgroep;