DISCLAIMER

Door het betreden van onze faciliteiten, erken je dat je deel gaat nemen aan activiteiten die inspannend, zwaar, intensief en onbekend zijn. Je begrijpt en accepteert dat er gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan deelname aan de activiteiten. Deze activiteiten brengen risico’s met zich mee, ondanks alle voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen die We Jump genomen heeft.

Met het ondertekenen van dit document erken je dat het gebruik van de faciliteiten van het We-Jump Trampoline park, jij als gast en voor de minderjarige waar jij voor tekent, akkoord gaat met deze voorwaarden.

  1. Je stemt ermee in je te houden aan het beleid en de procedures met betrekking tot alle trampoline parkactiviteiten en dat je de veiligheidsinstructies volgt, die de instructeurs vooraf aan je vertellen welke op het bord bij de ingang te lezen zijn.
  2. Je bepaalt zelf dat je fysiek fit bent en dat je geen reeds bestaande medische beperkingen hebt.
  3. Je verklaart dat je niet onder invloed bent van medicijnen, drugs of alcohol.
  4. Je erkent dat, net als andere fysieke activiteiten, trampolinespringen en trampoline activiteiten het risico van letsel met zich mee kan brengen. Met name als het apparaat verkeerd wordt gebruikt of als de gebruiker hun vaardigheden, uithoudingsvermogen, niveau of ervaring overschrijden.
  5. Bewust en vrijwillig alle risico’s aanvaart, zowel bekend en onbekend, voor jezelf en alle minderjarigen voor wie je ondertekent.
  6. Je verklaart dat de minderjarige deelnemer(s) voor wie je deze verklaring ondertekent, ouder zijn dan 2 jaar en geen gezondheidsproblemen en/of beperkingen hebben die hen verhinderen deel te nemen aan de trampoline activiteiten.
  7. Je houd ten alle tijden toezicht op de minderjarige deelnemers in het trampolinepark. Je houdt je ten alle tijden aan de veiligheidseisen in het park en volgt de aanwijzingen van het personeel op.
  8. Door ondertekening van dit document geef je specifiek toestemming voor het verlenen van dringende medische behandeling en je accepteert financiële verantwoordelijkheid voor een dergelijke behandeling.
  9. Je aanvaart alle risico’s die verbonden zijn aan deelname aan de activiteiten in het trampolinepark.